Moda na wsi

Jeszcze kilka lat temu ludzie mieszkający na wsiach nie znali najnowszych trendów mody. Najczęściej spowodowane było to brakiem zainteresowania. Młodzież nie interesowała się modą, stylowymi ubraniami. Więcej »

Drogerie

Większość ludności dużo uwagi poświęca swojemu wyglądowi zewnętrznemu. Ma ono ogromne znaczenie dla większości kobiet na całym świecie. Więcej »

 

Społeczeństwo jako zbiorowość społeczna

Społeczeństwo to podstawowe pojęcie socjologiczne. Terminem tym nazywamy dużą zbiorowość społeczną zamieszkującą dane terytorium, posiadającą wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Każdy człowiek posiadający obywatelstwo polskie jest częścią społeczeństwa i ma na nie wpływ, to właśnie przeciętni ludzie tworzą społeczeństwo, w którym żyjemy. W okresie formowania się społeczeństw przemysłowych powstawały takie określenia jak: społeczeństwo masowe (typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej), społeczeństwo obywatelskie (charakteryzuje się zdolnością i aktywnością do samoorganizacji), społeczeństwo otwarte (polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem), społeczeństwo klasowe (służy do określania stratyfikacji społeczeństwa), itd. Społeczeństwo jest konceptem stworzonym przez ludzi, to człowiek je tworzy. W ramach tego pojęcia wszyscy ludzie bardzo często się jednoczą, na przykład podczas wyborów, to właśnie społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, itd. To od nas wszystkich zależy kto będzie rządził państwem i kto będzie nas reprezentował na arenie międzynarodowej. Społeczeństwo ma decydujący głos w wielu ważnych sprawach, na przykład w pamiętnym referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jedność ludzka odbywa się również w wyniku wielkiej tragedii, na przykład podczas żałoby narodowej. Przykładem na to może być niedawne rozbicie samolotu prezydenckiego z Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Gdy Prezydent wraz z innymi znanymi osobistościami świata polityki i nie tylko umarli w sposób tragiczny podczas podróży służbowej do Katynia( lecieli tam na obchody Katynia). Polacy jako społeczeństwo potrafili się zjednoczyć i stworzyć solidne i silne więzi międzyludzkie. Taka inicjatywa trwa do dziś, ludzie gromadzą się pod Pałacem Prezydenckim, trwają dyskusje o postawieniu Krzyża upamiętniającego pamięć ofiar, itd. Społeczeństwo możemy również podzielić na dwie inne kategorie: społeczeństwo globalne (duża zbiorowość ludności żyjąca na rozległej przestrzeni, w której wytworzyły i utrzymują się więzi społeczne oparte na dorobku kulturowym, na funkcjonowaniu instytucji nieformalnych i wzorów zachowania) oraz społeczeństwo lokalne (zbiorowość ludzka mieszkająca na określonym terytorium, na przykład na osiedlu lub dzielnicy, w której więzi społeczne oparte są na wspólnocie warunków życia, sąsiedztwie, wspólnej kulturze, ścisłej społecznej kontroli, itd.). Krotko mówiąc społeczeństwo jest zbiorowością społeczną, którą tworzą wszyscy ludzie zamieszkujący dane terytorium. To właśnie od ludzi w państwie demokratycznym zależy najwięcej, bo to my mamy wpływ na wiele ważnych państw w kraju i nasze zdanie jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że nie można lekceważyć obowiązków obywatela, bo na tym może ucierpieć cały naród, należy się jednoczyć i żyć w harmonii, aby państwo funkcjonowało poprawnie i na dobrym poziomie dla interesu ogółu społeczeństwa.