Moda na wsi

Jeszcze kilka lat temu ludzie mieszkający na wsiach nie znali najnowszych trendów mody. Najczęściej spowodowane było to brakiem zainteresowania. Młodzież nie interesowała się modą, stylowymi ubraniami. Więcej »

Drogerie

Większość ludności dużo uwagi poświęca swojemu wyglądowi zewnętrznemu. Ma ono ogromne znaczenie dla większości kobiet na całym świecie. Więcej »

 

Skąd płyną zasady??

Reguły jest to termin powszechnie znany w społeczeństwie, cokolwiek robimy czy to w życiu prywatnym czy też w pracy postępujemy wedle określonych zasad albo staramy się to robić. Ponieważ w innym wypadku jesteśmy narażeni na to że nasze staranie nie przyniesie oczekiwanego efektu albo też w przykry sposób będziemy przywołani do porządku. Takie zespoły zasad i reguł są obowiązujące na każdym poziomie, czasem mają charakter bardziej formalny czasem zdecydowanie mniej. Ale bez względu na to czy zostały zapisane w formie praw stanowionych na terenie państwa czy są też zwyczajem nigdzie nie spisanym mają podobną silę oddziaływania. Właściwie można powiedzieć że zdecydowanie większą jednak mają te nieformalne reguły ponieważ przestrzeganie ich wynika z praktyki i jakiegoś poziomu świadomości społecznej a nie tylko z państwowego przymusu obciążonego jakimiś sankcjami. Jasnym jest że nie tylko strach przed karą powoduje że ludzie przestrzegają prawa, jest też w nich jakaś chęć życia w uporządkowanej rzeczywistości. Jednak same prawa stanowione mają jasne źródło i są powszechnie dostępne z tytułu tego jak są publikowane a i tak czasem są mniej poszanowane czy znane niż zasady i reguły nieformalne obowiązujące w społeczeństwie. Wynika to pewnie też z tego że reguły spisane obowiązujące jako prawa przede wszystkim są wtórne do zasad nieformalnych zanim bowiem społeczeństwa tworzyły systemy prawne posługiwały się właśnie zwyczajem i reguła społeczną opartą na tym że w dany sposób się postępuje natomiast w inny zdecydowanie nie. Praktyka sprawiła że prawo zwyczajowe czy też reguły funkcjonowania w społeczeństwie są tak przejrzyste i elastyczne przede wszystkim ponieważ wychodzą z praktyki. Kiedy coś się zmienia w mentalności zmienia się też i sposób działania rozwiązywania problemów albo samego podejścia do nich. Czyli bez zwyczaju i tego jaka pełni rolę samo tworzenie prawa było by procesem zdecydowanie bardziej skomplikowanym a czasem nie przystającym do otaczających realiów. Zatem nic dziwnego że w wielu miejscach na świecie cały czas to zwyczaj pełni decydująca rolę jeżeli chodzi o budowanie zasad na których opiera się konstrukcja danej społeczności. Taki stan jest przede wszystkim możliwy w mniejszych społeczeństwach które radzą sobie nadal bez samego aparatu państwowego i uważają go za zwyczajnie zbędny w ich przekonaniu. Nie trzeba przymusu, pisania ustaw by ustalać reguły które sprawią że społeczność będzie sobie dobrze radziła w rzeczywistości na określonych zasadach. Większe społeczeństwa też cały czas opierają się w jakimś stopniu na zwyczajach które w nich panują jednak im większe społeczeństwo i większe wewnętrzne zróżnicowanie tym bardziej trudno o spójny system zasad zwyczajowych. By te spełniały swoja rolę poszczególne grupy tworzące samo społeczeństwo powinny chcieć wchodzić ze sobą w dialog by właśnie opracować nowe lepsze reguły. Czasem się to udaje całkiem dobrze a czasem niestety nie pozostaje nic innego jak porządek prawny formalny i zatomizowane niedogadane społeczeństwo.