Moda na wsi

Jeszcze kilka lat temu ludzie mieszkający na wsiach nie znali najnowszych trendów mody. Najczęściej spowodowane było to brakiem zainteresowania. Młodzież nie interesowała się modą, stylowymi ubraniami. Więcej »

Drogerie

Większość ludności dużo uwagi poświęca swojemu wyglądowi zewnętrznemu. Ma ono ogromne znaczenie dla większości kobiet na całym świecie. Więcej »

 

Siła społecznych inicjatyw

Organizowanie się ludzi w mniejszych i większych grupach ma swoje źródło w tym że w pewnym momencie historyczny człowiek zauważył że życie staje się zdecydowanie wygodniejsze kiedy to grupa tworząca jakąś właśnie formę społeczności zacznie współpracować na określonych polach. Zatem jedną z przyczyn wykształcenia się społeczeństw było poprawianie sytuacji jednostki przez przekazanie pewnych uprawnień samym społecznościom w których jednostka funkcjonowała. Tego typu postępowanie był jak najbardziej logicznie uzasadnione i nic tez dziwnego że ten wzorzec funkcjonuje do dzisiaj w zarówno w społeczeństwach rozwiniętych jak i tych które są uważane za pierwotne. Cała różnica polega na tym że o ile w pierwszych same akcje podejmowane przez członków społeczeństwa mają charakter oderwany od państwa czy innego związku publicznoprawnego natomiast w społecznościach pierwotnych nadal stanowią jego istotę. Czyli innymi słowy w społeczeństwach rozwiniętych czasem się zdarza że są podejmowane oddolne inicjatywy, ale sam fakt że są rzadsze nie powinien powodować że się będzie lekceważyło ich znaczenie i siłę sprawczą. To jak bardzo państwo polega na takich społecznych inicjatywach ma wyraz w zapisach ustaw które stwierdzając że zawsze aktywność państwa ma charakter pomocniczy do tej jaką może się wykazać społeczność lokalna. To jak radzi sobie z problemami społeczność lokalna stanowić będzie tez pośrednio o sile samego państwa. Trudno bowiem było by chwalić taką organizację państwową w której to mniejsze społeczności lokalne całkowicie by się wyrzekły tego co jest istotą ich podmiotowości czyli inicjatywy w rozwiązywaniu problemów. Przede wszystkim samego organizmu państwa nie stać na to by wszelkie pojawiające się problemy lokalne rozwiązywać centralnie, przy dużych organizmach państwowych spowodowało by to faktyczny paraliż wszelkich instytucji i to taki że samo dzianie państwa zostałoby zagrożone. Zatem część zadań jest powrotnie delegowana na społeczności lokalne które realizują te zadania samorządnie i niezależnie od władz centralnych oczywiście z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego. Poza jednak tymi działaniami które podejmują same władze lokalne są jeszcze te które podejmuje samo społeczeństwo czasem niezależnie od siebie w różnych miejscach. Jest to już klasyczny nawrót do pierwszych konstrukcji społecznych kiedy to aktywność każdej jednostki odciskała albo mogła odcisnąć piętno na zbiorowości. Dzisiaj oczywiście wszelkie inicjatywy społeczne są ubierane w zdecydowanie bardziej formalne ramy ale tak czy tak dokładnie nawiązują do najstarszych tradycji. Często też dzięki inicjatywom oddolnym na powierzchni pojawiają się problemy które przez władze centralne były przeoczone albo niedoszacowane. Jeżeli sama społeczność lokalna nie jest zdolna do rozwiązania tych problemów to przynajmniej dzięki temu że zwraca na nie uwagę może liczyć na odpowiednie wsparcie. Czyli i tutaj przejawia się dobry skutek aktywności społecznej albo krzewienia poczucia odpowiedzialności indywidualnej za zbiorowy interes.